Wine Excel en het milieu

Maatschappij en Milieu

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen staat Wine Excel midden in de samenleving en neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Bij het bottelen en verpakken van de wijn wordt voortdurend aandacht besteed aan efficiënt gebruik, hergebruik, verwerken van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en energie. Ons streven is het milieu zo min mogelijk te belasten. Maatregelen die wij vanuit dit oogpunt nemen zijn onder andere:

  • gebruik van gerecycled materialen, zoals het glas van de fles en het karton voor het verpakken
  • gebruik van 100% PVC-vrije krimpfolie om flessen of pallets heen
  • gebruik van duurzame, lichtgewicht en gerecyclede verpakkingen als glas, PET en Key Keg®
  • gebruik van lichtere glazen flessen, met positief gevolg dat op jaarbasis ruim 100.000 kg minder glas wordt gebruikt
  • recyclen van vrijwel alle afval
  • verlaging van de hoeveelheid verbruikte energie per fles, o.a. door ‘Steam on Demand’